Jouw uitdaging?!

Welke uitdaging kent jouw organisatie? Welke taaie problemen blijven terugkomen?

Waar is een technische oplossing niet meer afdoende? Waar is sprake van adaptieve verandering, en vraagt oplossing verandering van gedrag en mindset in de hele organisatie? Heb je hierbij hulp nodig?    

Om organisaties wendbaar te maken, groter potentieel te ontwikkelen en nieuwe resultaten te creëren voor en met klanten faciliteren wij transformatie. Hiermee kan niet alleen effectief gereageerd worden op veranderingen, maar ook proactief gebouwd worden aan een gezonde toekomst.


Aanpak van transformatie

Organisaties veranderen niet, mensen wel. Met bewustwording en ontwikkeling van leiderschap en team effectiviteit helpen wij patronen te doorbreken en nieuw potentieel te ontwikkelen. Voor bewustwording, verandering van mindset en ontwikkeling van potentieel gebruiken wij nieuwe methoden zoals Theory U en Immunity to Change.

Om deze ontwikkeling succesvol te laten zijn en te bestendigen koppelen wij dit aan een specifieke uitdaging van de organisatie en de dagelijkse praktijk en prestatie. Dit leidt tot een gerichte aanpak met (in)formeel leiders, change agents en teams die integraal werken aan ontwikkeling van potentieel en verbetering van prestatie.

Waar nodig wordt deze aanpak ondersteund met large scale interventies om de gewenste cultuurverandering te faciliteren, van directiekamer tot werkvloer.

Mogelijke vraagstukken

 • Gaan werken vanuit een nieuwe visie of implementatie van een nieuwe strategie.
 • Operationele problemen waarmee de klanttevredenheid en prestatie in tijd, geld en kwaliteit onder druk staat.
 • Lage motivatie en betrokkenheid van personeel.
 • Noodzakelijke verandering van houding, gedrag en cultuur is nodig om het hoofd te bieden aan externe veranderingen.
 • Invoeren van Agile of zelfsturing leidt niet tot de gewenste prestatieverbetering.

 

 

 

 

Een goed gesprek nodig?

In een vrijblijvend gesprek denken we graag mee in jouw uitdaging, en schetsen een maatwerk aanpak om succesvol te werken aan transformatie.

In een eerste korte fase met interviews, onderzoek en creatiesessie(s) kan doel en aanpak scherp gesteld worden. Dit verdiept het inzicht in de uitdaging van de organisatie, en ondersteunt besluitvorming voor een mogelijk tweede fase.

Elementen

 • Visie, uitdaging en urgentie
 • Focus op de bedoeling: klant en product
 • Ontwikkeling leiderschap en topteams
 • Ontwerp en regie verandering
 • Practices in de dagelijkse praktijk
 • Meten: feedback klanten, prestatie, ontwikkeling organisatie

 

 

 

 

 


Verandering

De wereld verandert, steeds sneller. Vraag en aanbod verandert met nieuwe markten, technologie, digitalisering en robotisering. Tegelijkertijd hebben mensen in organisaties steeds meer behoefte aan zelfontplooiing, nieuwe uitdagingen en geluk en plezier in werk en privé.    

Potentieel

Met nieuwe wetenschappelijke inzichten en bewustwording ontwikkelt nieuw menselijk potentieel. Passie en motivatie groeit met focus op de bedoel-ing. Besef van belemmerende patronen en overtuigingen cre-ëert mogelijkheden en energie. Nieuwe capaciteiten ontstaan met open geest, hart en wil.

Wendbaarheid

Klant, resultaat én mens staan centraal. Besluitvorming gebeurt laag in de organisatie op het juiste niveau. Er wordt lean en agile gewerkt met een juiste vorm van zelfsturing. Innovatie is een continu proces in co-creatie met klanten. Groeien, leren en feedback zijn onderdeel van de dagelijkse praktijk.