U-labs

Heb je een taai probleem wat maar blijft terugkomen? Speelt er een complex thema met veel verschillende stakeholders?

 

Met een U-lab sessie geef je ruimte aan een grotere intelligentie van de groep, en kan je tot nieuwe energie en oplossingen komen.

 

In 1 of 2 dagen komen groepen stakeholders bijeen om op een innovatieve manier aan de slag te gaan met een taai of complex vraagstuk. Vooraf wordt met stakeholders gesproken zodat iedereen met de juiste verwachting en energie deelneemt aan het U-lab.

Seeing

In de eerste fase seeing gaan deelnemers op andere manieren naar het vraagstuk kijken. Bijvoorbeeld wordt onderzocht welke ontwikkelingen in de tijd tot het huidige vraagstuk hebben geleid, of wordt er vanuit perspectief van andere stakeholders naar het vraagstuk gekeken. Deze fase creëert een open mind, waarin deelnemers vanuit een meer panoramisch perspectief naar het vraagstuk kijken.

Sensing

In de tweede fase sensing onderzoeken de deelnemers welke gevoelens er leven ten aanzien van de uitdaging. Hierin gaan deelnemers op een andere manier verbinden met elkaar, en met de partijen die bij het vraagstuk betrokken zijn.

Presencing

In de derde fase presencing (een combinatie van voelen en aanwezig zijn) gaan deelnemers met creatieve werkvormen contact maken met een ander veld van mogelijkheden. Mogelijke werkvormen zijn mindfullness, visualisaties en 4D modeleren. In deze fase ontstaat nieuwe energie en perspectieven.

Cristallyzing, Prototyping en Performing

In deze vierde fase gaan deelnemers vanuit gezamenlijke visie en intentie stappen zetten om de nieuwe inzichten en energie te kristalliseren naar concrete oplossingen. Dit gaat niet op een traditionele manier met het maken van beleid of (implementatie)plannen. In deze fase wordt op een nieuwe manier gewerkt en gecreëerd met actietafels, experimenten en co-creatie met doelgroepen.    

Boeken

U-lab is gebaseerd op Theory U. Deze theorie is ontstaan in decennia, door verschillende wetenschappers. De naam Theory U ontstond in Presence, het boek van Peter Senge, Joseph Jaworski, Betty Sue Flower en Otto Scharmer. Otto Scharmer –werkzaam als docent in social sciences aan MIT- werkte dit uit in zijn boek Theory U. Zijn Massive Online Open Course U-lab trekt jaarlijks tienduizenden deelnemers van over de hele planeet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnspireerd door Theory U begeleiden Esther de Haan en Eva Beerends organisaties in verandering. Over hun praktische toepassing van Theory U en hun ervaring bij organisaties schreven ze het boek Organisatieontwikkeling met Theory U.