Zelfsturing

Jouw uitdaging

Wat zijn de uitdagingen van jouw organisatie? Ben je snel genoeg in je operatie, besluitvorming en verandering? Heb je en houd je het juiste personeel? Werk je voldoende lean en agile? Reageer je effectief op veranderingen om je heen? …

Is zelfsturing een passende vorm voor jouw organisatie en uitdagingen, om te groeien in prestatie en potentieel? Wat vraagt dit van jouw organisatie? Hoe kun succesvol zijn met zelfsturing?    

Nieuw potentieel

Veel organisaties werken met zelfsturing. Het is gegroeid van een hype in de vorige eeuw naar een natuurlijke ontwikkeling in de 21ste eeuw.

Zelfsturing is geen doel. Het kan een effectief middel zijn om te groeien in prestatie en potentieel. Het kan een organisatie effectief, wendbaar en aantrekkelijk maken.

Zelfsturing is niet een instrument of methode. Zelfsturing is altijd maatwerk en mensenwerk. Het is hard en eerlijk werken, en continu leren en presteren met focus op de bedoeling van de organisatie.


Artikels en blogs

 • Come back Darwin: de evolutie van zelfsturing
 • Helden van zelfsturing
 • De 12 Kritische Succesfactoren van zelfsturing
 • Voorbij zelfsturing: Succesvol de 21ste eeuw in!

 

Zelfsturing?

“Eerst geloven, dan zien


Instrumenten 

Wij geloven in de kracht van zelfsturing en hebben organisaties hier succesvol mee zien gaan werken. We zien zelfsturing niet alleen als een middel om prestaties te verbeteren maar ook als een mogelijkheid om te bouwen aan een gezonde organisatie waarin het uitdagend en fijn werken is.

Tegelijkertijd vraagt zelfsturing veel van mensen en organisaties. Om hierin de juiste keuzes te maken en zelfsturing succesvol te laten ontwikkelen hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld.

 • Waarom, Wat en Hoe
 • 12 Kritische Succesfactoren
 • Groeimodel en Meting
 • Nieuw gedrag, andere mindset

 

Onze bijdrage 

Zelfsturing gaat vooral vliegen als het ‘al zelfsturend’ ontwikkeld. Het is een strategische ontwikkeling en een leerproces voor de hele organisatie, met vallen en opstaan. Iedereen heeft hierin een wezenlijke rol, van directiekamer tot werkvloer.

Om dit proces succesvol te laten groeien faciliteren wij leiders en teams. In de voorbereiding van zelfsturing helpen wij leiders om niet alleen de juiste keuzes te maken, maar ook om met de juiste intentie en energie zelfsturing te (bege)leiden. Met training en coaching ondersteunen wij teams en/of de teamcoaches in hun ontwikkeling. We bieden diverse innovatieve werkvormen aan om oude patronen te doorbreken en waar nodig de gewenste cultuurverandering te faciliteren.


Waarom, wat en hoe

De beste start met zelfsturing is een bewuste start.

Wat is de motivatie voor zelfsturing? Wat is de intrinsieke motivatie om hiermee te gaan werken? Wat zijn externe factoren die werken met zelfsturing stimuleren, of zelfs noodzaken? Zijn er alternatieven?

Wat is de visie van de organisatie? Wat is de visie op het middel zelfsturing? Welke doelen worden hiermee nagestreefd? Welke resultaten zou het op moeten leveren?

Wat wordt de inrichting van zelfsturing? Wat is de scope voor het werken met zelfsturing? Betreft het de hele organisatie of delen ervan? Wat betekent dit voor het huidige management?    

12 Kritische Succesfactoren

Deze factoren zijn gedestilleerd uit interviews met verschillende organisaties die met zelfsturing werken, onze eigen ervaring en literatuur over deze vorm van organiseren.

De 12 KSF’s zijn geen garantie voor succes, maar kunnen een waardevolle checklist zijn die de kans op succesvol werken met zelfsturing vergroot.

5 KSF’s zijn dusdanig belangrijk dat we ze rand voorwaardelijk achten om met zelfsturing te werken. Immers, zelfsturing is niet een vrijblijvend experiment. Het brengt extra werk en onzekerheid met zich en het vraagt veel van alle mensen in de organisatie.

Hier vast de top 5 KSF’s

 1. Leiderschap: vanuit het licht van ‘de bedoeling’, verantwoordelijkheid, beslissingsbevoegdheid, kaders en feedback geven.
 2. Vertrouwen
 3. Focus alles op de klant en de bedoeling
 4. Bewuste keuzes maken, en het groeiproces volgen en ondersteunen
 5. Faciliteer transformatie: nieuwe mindset, nieuw gedrag, nieuw resultaat.

Groeimodel en meting

Zelfsturing is niet meer een vorm die aan of uit staat. Het is een natuurlijk groeiproces met verschillende fasen en niveaus. Iedereen kan ermee starten en op door ontwikkelen. Het groeimodel zelfsturing schetst het veld van mogelijkheden. Het model kan helpen om bewuste keuzes te maken in het starten met en door groeien van zelfsturing.

Aan dit groeimodel is een meting gekoppeld. Met deze meting krijgen teams feedback op hun prestatie en ontwikkeling. Deze feedback is input voor het leren en reflecteren van de teams. Hiermee kunnen zij groeien in hun teameffectiviteit, en mogelijk ook groeien in hun bijdrage en verantwoordelijkheid. 

Nieuw gedrag, andere mindset

Het veranderen van overtuigingen en manieren van denken van individuen en teams is misschien wel de grootste uitdaging van zelfsturing. Op basis van onder andere business karakteristiek, traditionele hiërarchie en cultuur werken mensen en teams in organisaties volgens bepaalde patronen. Zelfsturing vraagt het aanleren van nieuw gedrag, en het afleren van oud gedrag. Twee manieren helpen bij deze ontwikkeling. 

De eerste komt van het Engelse gezegde: ‘if you can’t change mindset to create new behavior, then change behavior and the mind will follow’. Ga vooral het gewenste gedrag bewust doen, en evalueer/reflecteer op de ervaring hiervan.

De tweede is het bewust worden van mentale patronen en overtuigingen. Met Immunity to Change onderzoek je vanuit doel en ongewenst gedrag onderliggende overtuigingen en aannames. Met Theory U werk je in groepsverband aan het openen van mind, hart en wil. Dit creëert nieuwe inzichten, verbinding en energie. Daarmee ga je experimenteren om nieuwe mindset en gedrag te bestendigen.