Zelfsturing: 12 Kritische Succesfactoren

 1. Bewuste keuzes vanuit eigen kracht en geloof. Zie waarom, wat en hoe.
 2. Mobiliseer en bundel energie. Creëer een coalitie. Betrek leiders en ‘change agents’.
 3. Goede mentale voorbereiding (bezint eer ge begint): benchmark, inlezen, informeren collega’s (delen, bevragen, betrekken), doorleven ‘endstate’, …
 4. Organiseer regie op de invoering van zelfsturing. Neem bewuste keuzes binnen de ruimte en flexibiliteit van leren en ontwikkelen. Informeer collega’s over keuzes, status en ontwikkelingen. Geef leiders een actieve rol inclusief voorbeeldgedrag. Organiseer evalutie- en leermomenten.
 5. Focus op klant en bijdrage. Meting prestatie als feedback.
 6. Integrale inrichting: van directiekamer tot werkvloer, van primair proces tot ondersteunende diensten en ketenpartners. ‘Enable’ teams in het primaire proces met juiste ondersteuning.
 7. Fasering van invoering zelfsturing: big bang, organische groei, fasering met criteria (zie waaier Vivent), fasering primair en ondersteunend proces.
 8. Duidelijkheid brengen over waarom, wat en hoe van zelfsturing, inclusief heldere verwachtingen, kaders en ruimte. Gebruik van waarden en werkprincipes.
 9. Ruimte (lesgeld) organiseren voor fouten en terugslag, en voor flexibiliteit en meebewegen met de ontwikkeling van teams en organisatie. Gebruiken van werkprincipes om richting én ruimte te geven.
 10. Aandacht en meting van werkbeleving: de motor voor prestatieverbetering (en vice versa)
 11. Ruimte, tijd, begeleiding en aandacht (faciliterend management, interne coaches, externe begeleiding) voor ontwikkeling van leiders en teams: intern natuurlijk leiderschap, gezamenlijk doel, ontwikkelen vaardigheden en competenties, teameffectiviteit, feedback, … (zie M1 t/m M4, waaier Vivent)
 12. Externe begeleiding om patronen zichtbaar te maken, nieuwe wegen te bewandelen en tijdelijk aanvullende kwaliteit in te brengen.