In samenwerking met Changekitchen en organisaties werken we aan een groeimodel waar een meting aan is gekoppeld.