Nieuw gedrag, andere mindset

Het veranderen van overtuigingen en manieren van denken van individuen en teams is misschien wel de grootste uitdaging van zelfsturing. Op basis van onder andere business karakteristiek, traditionele hiërarchie en cultuur werken mensen en teams in organisaties volgens bepaalde patronen. Zelfsturing vraagt het aanleren van nieuw gedrag, en het afleren van oud gedrag. 

Wij faciliteren deze transformatie met bewustwording. Bewustwording van de bedoeling van de organisatie en de bijdrage aan klanten geeft ruimte aan passie en motivatie. Bewustwording van patronen en overtuigingen geeft ruimte aan nieuw gedrag en verandering van mindset. 

Immuniteit voor verandering

In 2 tot 4 dagdelen wordt met teams onderzocht welke onderliggende patronen en overtuigingen in de weg staan voor verandering en voorkomt dat doelstellingen gerealiseerd worden. Hierin wordt gewerkt op individueel niveau en op teamniveau.

Vanuit het gezamenlijke doel wordt gekeken welk gedrag niet bijdraagt aan het realiseren van het doel, of zelfs contraproductief is. Dan gaan de teamleden kijken welke emoties en onderliggende commitments dit ongewenste gedrag in stand houden. Nog een stap verder kunnen de onderliggende overtuigingen aan het licht komen die deze patronen in stand houden. Deze bewustwording en ‘aha-erlebnis’ geeft ruimte aan nieuw gedrag, nieuwe energie en nieuwe mogelijkheden.

Harvard professor Robert Kegan ontwikkelde in 30 jaar zijn inzichten in ‘immuniteit voor verandering’.

Open mind, heart, will

In verschillende sessies van minimaal 1 dagdeel gaan teams nieuwe perspectieven en energie ontwikkelen op hun uitdagingen. Hiermee nemen teams als het ware een omleiding zodat ze niet in oude patronen vast komen te zitten.

Vanuit het besef dat met een gesloten mind vooral meningen en oordelen worden bevestigd gaan teams op andere manieren naar de uitdagingen kijken. Bijvoorbeeld wordt onderzocht welke ontwikkelingen in de tijd de huidige uitdaging gevormd hebben, of wordt er vanuit perspectief van andere stakeholders naar de uitdaging gekeken.

Na de eerste fase seeing gaan we kijken welke gevoelens er leven ten aanzien van de uitdaging. Hierin gaan teamleden op een andere manier verbinden met elkaar, en met de partijen die bij de uitdaging betrokken zijn.

Na de tweede fase sensing ‘zakken’ we naar de volgende fase: presencing (een combinatie van voelen en aanwezig zijn). Met creatieve werkvormen gaan teamleden contact maken met een ander veld van mogelijkheden, bijvoorbeeld met visualisaties en intuïtie.

Na presencing volgen de stappen crystallizing, prototyping en performing. Vanuit gezamenlijke visie en intentie gaan teamleden in stappen de nieuwe inzichten en energie kristalliseren naar concrete oplossingen.

Deze theorie is ontstaan in decennia, door verschillende wetenschappers. De naam Theory U ontstond in Presence, het boek van Peter Senge, Joseph Jaworski, Betty Sue Flower en Otto Scharmer. Otto Scharmer werkte dit uit in zijn boek Theory U.