Zelfsturing: Waarom, wat en hoe

Waarom

Interne drijfveren

       Wat is de ambitie ten aanzien van zelfsturing?

       Welke drijfveren, overtuigingen en energie voeden deze ambitie?

       In welke mate speelt er een diepere intentie of intuïtie? Wat is die?

       Hoe sterk is het geloof in zelfsturing? Hoe sterk is het vertrouwen in de mensen in de uitvoering?

       In welke mate geloven de collega’s van verschillende niveaus in zelfsturing? Hoe is dat voor bestuurders en eigenaren van de organisatie?

       In welke mate sluit zelfsturing aan bij de bedoeling van de organisatie?

Externe drijfveren

       Welke externe ontwikkelingen en uitdagingen motiveren het werken met zelfsturing?

       Welke krachten motiveren zelfsturing? Intern beleid? Regelgeving overheid? Succesvol gebruik van andere organisaties?

       Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden dienen zich aan en ondersteunen het werken met zelfsturing?

Alternatieven

       Welke voordelen bieden Agile of Lean werken ten opzichte van zelfsturing? In welke mate kunnen Agile of Lean werken aanvullend zijn aan het werken met zelfsturing?

       In welke mate kan met meer ‘faciliterend leiderschap’ de juiste ontwikkeling van de organisatie en haar potentieel gerealiseerd worden?

       Welke interne organisatieontwikkelingen kunnen vergelijkbaar of zelfs meer effect realiseren?

Wat

Visie

       Wat is de visie op de toekomst van de organisatie?

       Wat is de visie op zelfsturing als middel, in de context (markt, technologie, …) van de organisatie?

       Wat is de visie op zelfsturing als doel? Wat zijn de waarden ten aanzien van samenwerking en ontwikkeling van mensen in de organisatie? Beschouwen wij medewerkers als volledig mens of meer als een tool in onze visie?

Doel

       Resultaat en bijdrage

o   Toegevoegde waarde klanten

o   Prijs, kwaliteit, snelheid

       Bedrijfsvoering

o   Eigenaarschap

o   Kwaliteit en snelheid in besluitvorming

o   Efficiëntie en kostenbesparing

       Mensontwikkeling

o   Werkplezier

o   Ontwikkeling potentieel

Hoe

Inrichting en scope

       De scope

o   Directiekamer tot werkvloer

o   Primair proces en ondersteunende diensten

o   Partners in de keten

       De mate van aanpassing management: geen aanpassing, coachend, meewerkend voorman of volledig zelfmanagement

       De mate van zelfsturing en het delegeren van managementtaken: coördinatie, beoordeling, ketensturing, innovatie (evolutionaire purpose)

Criteria voor inrichting en scope

       Benchmark en leerpunten van andere organisaties

       Business karakteristiek, autonome teams, …

       Organisatie historie, cultuur, …

       Zie Agile: hoge omgevingsdynamiek, hoog niveau vakmanschap, hoge product variatie.

Aanpak

Zie Kritische Succesfactoren